☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie
Grafika zawierająca herb Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Misja i zadania Ośrodka

Misją Ośrodka jest tworzenie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na funkcjonowanie w społeczeństwie w miarę niezależnie samodzielnie i godnie.

 

Do naszych podstawowych zadań należy:

 

1)     Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)     Realizacja programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

4)     Stworzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej na danym etapie edukacyjnym, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaju zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;

5)     Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju;

6)     Podejmowanie działań w celu integracji ze środowiskiem rówieśniczym;

7)     Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

8)     Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy kadry ośrodka, zgodne z jego potrzebami i potrzebami uczniów.

Wytworzył:
Alina Składanek
Udostępnił:
Arkadiusz Krakowiak
(2005-05-06 18:53:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Krakowiak
(2010-11-18 20:22:49)

 
liczba odwiedzin: 222104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X