☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie
Grafika zawierająca herb Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W WARNINIE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W WARNINIE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami nie są dostępne cyfrowo , w całości zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SOSW w Warninie.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Beata Lisak.
 • E-mail: sosw.warnino@powiat.koszalin.pl
 • Telefon: 94-318-03-91

Każdy ma prawo:  

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie
 • Adres: Warnino 29
76-039 Biesiekierz
 • E-mail: sosw.warnino@powiat.koszalin.pl
 • Telefon: 94-318-03-91

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie mieści się w trzech dwukondygnacyjnych budynkach bez windy w dwóch z nich mieści się internat, sale lekcyjne oraz zaplecze gospodarczo socjalne, nie udostępniane osobom trzecim. Każdy z budynków posiada odzielne wejście  wprost z poziomu terenu  po schodach - brak podjazdów.
Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń  brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Administracja Ośrodka znajduje się w trzecim budynku na pierwszym piętrze.
W administracji można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach.
Na terenie Ośrodka brak miejsc parkingowych dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 1. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 2. w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 3. dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 4. zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu
 5. wyróżnienie odnośników,
 6. na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 
Wytworzył:
(2019-10-23)
Udostępnił:
Arkadiusz Krakowiak
(2021-03-11 08:38:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Krakowiak
(2021-03-22 14:45:33)

 
liczba odwiedzin: 222100

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X